exhibitions

- CURRENT EXHIBITION-

SKETCH STATE - Galeri 5 Anel, Istanbul
15 j
anuary 2018 - 9 may 2018

Artists: Ahu Akgun, Eda Aslan, Ece Bal, Sena Basoz, Levent Aygul, Mehmet Dere, Asli Dinc, Didem Erbas, Burcak Gezeroglu, Ekin Kano, Gizem Karakas, Marc Lochner, Efe Meral, Romina Meric, Lara Ogel, Erhan Ozisikli, Sevket Sonmez, Elif Susler, Etem Sahin, Serra Tansel, Asuman Tanyas, Tan Taspolatoglu, Ayca Telgeren, Defne Tesal, Zeynep Solakoglu, Murat Yildiz, Mustafa Kemal Yurttas

Curator: Gizem Karakas
TR: Eskiz Hali

EMRE0270 copy.jpg

-PAST EXHIBITIONS-

HOME - Evliyagil Museum, Ankara - Turkey
9 september 2017 -  4 february 2018

Artists: Can Akgumus, Erdag Aksel, Yuksel Arslan, Hera Buyuktasciyan, Onur Ceritoglu, Ipek Duben, Erdal Duman, Ahmet Duru, Firat Engin, Nezaket Ekici, Yunus Emre Erdogan, Erol Eskici, Inci Furni, Leyla Gediz, Sifa Girinci, Deniz Gul, Hakan Gursoytrak, Berat Isik, Gozde Ilkin, Can Incekara, Ahmet Dogu Ipek, Komet, Nuri Kuzucan, Romina Meric, Irfan Onurmen, Ferhat Ozgur, Necla Ruzgar, Cagri Saray, Erinc Seymen, Yasam Sasmazer, Cengiz Tekin, Hale Tenger, Canan Tolon, Esref Uren, Berkay Yahya, Yusa Yalcintas, Nil Yalter, Cemre Yesil
Curator: Derya Yucel

Home, besides being a unifying power for the concepts of memory, self, individual, family, identity, enables a research towards multilayered meanings such as neighbor, neighborhood, city, society, environment, space, belonging, geography in the scope of the dialectics of inside and outside. For artists, home presents a diagram to guide their thoughts, memories and dreams. Home reinterprets works of artists from different generations and artistic practices, around the concept of home. The curatorial framework of the exhibition is based on a synthesis that explores intersection of art and artistic production practices beyond their diversity, common expressions of the image beyond its uniqueness based on interpretation, formal dialogues beyond multilayer of conceptual contents. Home is formed under the dynamic hosting of the Evliyagil Museum, allowing a collection to be variable, open to possibilities and multiple syntheses; with the involvement of visiting non-collection works. text by - Derya Yucel

TR: EV:  Ev, hafıza, benlik, birey, aile, kimlik kavramlarına yönelik birleştirici güç olmasının ötesinde içerisi ve dışarısı diyalektiğinde komşu, mahalle, kent, toplum, çevre, yer, aidiyet, coğrafya gibi çok katmanlı anlamlara yönelik bir araştırmaya imkan sağlıyor. Ev, sanatçılar için düşünceleri, anıları ve düşlerine rehberlik edecek bir diyagram sunuyor. Ev farklı jenerasyon ve sanatsal pratiğe sahip sanatçıların üretimlerini ev kavramı etrafında yeniden yorumluyor. Serginin küratöryal çerçevesi, sanatın ve sanatsal üretim pratiklerinin çeşitliliği ötesinde kesişmeleri, imgenin öznel yoruma dayalı biricikliği ötesinde ortak anlatımları, kavramsal içeriklerin çok katmanlılığı ötesinde formsal diyalogları da araştıran bir senteze dayanıyor.  Ev, Müze Evliyagil’in, bir koleksiyonun değişebilir, olasılıklara açık ve çoklu sentezlere imkan veren dinamik ev sahipliğinde, koleksiyon dışı üretimlerin misafirliğiyle oluşuyor. -metin: Derya Yucel

IMG_0125.JPG
wrighteye2.jpg

 

MINIMUM RESISTANCE / Mamut Art Project - 2017 -  Kucuk Ciftlik Park, Istanbul

For this show I selected works from a collection that accumulated through working in a non-calculated, intuitive approach. The drawings consist of diary-like records of experiences and subconscious visions. Through this way of installation, I explore the ties between my now visualized narrative and recurring subconscious visions.

TR: MINIMUM DIRENC: Bu sergiyi plansız ve içgüdüsel yaklaşımla çalışmanın sonucu biriken işler arasından seçtim. Desenlerim günlük tutar gibi resimlediğim deneyimler ve bilinçaltı imgelerinden oluşuyor. İşleri bu şekilde yerleştirerek, imgeleşen hikayem ve tekrarlayan bilinçaltı imgelerim arasındaki bağlantıları araştırıyorum.


CASTING THE CIRCLE - 2015 - GALERIST, Istanbul
Artists: Mukerrem Tuncay, Romina Meric, Luna Ece Bal - Curator: Asli Seven


The exhibition’s title refers to the multiple meanings associated with the act of casting: casting a mold to give form to matter, casting a spell or cards to see and effect the future, casting actors to play out a role, or casting a net to abstract a meaningful portion from the wider expanse of reality. Casting a circle is then to draw an impassable spatial and temporal limit that suspends the acquired knowledge of reality to suggest alternate modes of producing meaning and action; while at the same time it refers to contemporary feminist revaluations of practices of magic and witchcraft. The circle that is cast by each one of these three artists acts as a hole within the fabric of the real. The works in the exhibition propose metamorphic relationships between altered states of consciousness, sleep and wakefulness, science and magic, human body parts and elements of landscape. - text by Asli Seven

TR: CEMBERI ACMAK : Serginin başlığı, varolan ve mükemmel addedilen bir düzeni içinden yırtmaya yönelik olduğu gibi, yeni bir oyunun kurallarını koymak, oyuncularını ve rollerini dağıtmak, gerçekliğin akılcı algısının ötesinde sihirli bir çember açarak geleceği görmek veya değiştirmek gibi roller üstlenir. Ölüm ve çürüme ile beslenme ve yeniden doğuşun döngüsünü merkeze alan bir dayanışma çemberi kurmak, geniş bir enginlikten belirli bir parçayı soyutlamak gibi, çember açma eyleminin içerdiği çoklu anlamlara göndermelerde bulunur. Böylece çemberi dağıtmak, ihlal edilemez mekansal ve zamansal bir sınır çizip gerçekliğe dair edinilmiş bilgiyi askıya almak, anlam ve eylem üretmenin alternatif yollarını önermek anlamına gelir. Aynı zamanda da büyü ve cadılık pratiklerinin çağdaş feminist yaklaşımlar tarafından yeniden değerlendirilişine katkıda bulunur. Sergide yer alan işler değişen bilinç halleri, uyku ve uyanıklık, bilim ve büyü, insan bedeni ve manzara öğeleri arasında metamorfik ilişkiler önerir. Üç sanatçının her birinin açtığı çember gerçeğin dokusu içinde birer delik oluşturur. - metin: Asli Seven


SUPER FOG - 2014 - 9 Great Jones St, New York, NY
Artists: Beverly Acha, Mike Ambron, Romina Meric, Dustin Metz, Alan Prazniak - Curator: Kati Gegenheimer


Super fog is a little known weather phenomenon -
Impossible to predict.
In foggy conditions, SLOW DOWN.
You never know how long it will last.

In the spirit of oncoming heat and humidity mixed with increasing awareness of our unpredictable global weather conditions, a show of paintings founded on the premise of a weather phenomenon is nothing short of relevant.  SUPER FOG is a an unpredictable and fleeting “pop-up” show featuring emerging artists with a knack for the phenomenological, the atmospheric, the thick, the impenetrable, the immersive, and possibly most importantly the most sensitive in sense perception.  The aura of these paintings, for me, can best be likened to looking back through your eyes into your interior self: something that at first is a haze but becomes more clear as you stop, slow down, and focus.
SUPER FOG is unstable at its’ core.  It can dissipate just as quickly as it miraculously accumulates.  SUPER FOG is born out of an alchemical reaction in the atmosphere which seems to always be the case with a good painting: all of the stars align, so to speak.  In the science of a SUPER FOG, smoke and ash bond with humidity, forming droplets around each speck of ash floating in the air.  As the droplets multiply, the smoke turns into an impenetrable mix of fog and smoke: SUPER FOG. This seems like a perfect parallel to hand grasping brush to paint touching canvas while colors touch each other forming a surface that seems to have finite and infinite space. It is said that when SUPER FOG forms, it forms “an almost solid wall with visibility reduced to near zero.”  For me, these paintings mimic that effect – the view of anything beyond the paintings is reduced to near zero when my vision is enveloped by them.
- text by Kati Gegenheimer